TPL_GK_LANG_IS_LOADING
https://schooner-ks.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/gct_post.GCT_introducegk-is-116.jpglink
https://schooner-ks.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/gct_post.GCT_1200gk-is-116.jpglink
https://schooner-ks.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/gct_post.GCT_1700gk-is-116.jpglink
https://schooner-ks.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/gct_post.GCT_1322 gk-is-116.jpglink
https://schooner-ks.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/gct_post.GCT_benefitgk-is-116.jpglink
https://schooner-ks.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/gct_post.GCT_performancegk-is-116.jpglink
https://schooner-ks.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/gct_post.GCT_introducegk-is-116.jpglink

因为"钻石镀膜"

铣刀磨耗小            ==> 尺寸精度稳定提升质量

铣刀寿命延长         ==> 铣刀数量减少物管工作量减少

铣刀更换频率减少  ==> 省掉测针换刀等非加工时间

加工时间缩短         ==> 提升产出减少机台外包需求

 
Go to top